DE MISBRUIKTE BRIEFOPENER
     
     1.
     
     Die avond in november was het om zeven uur al
     aardedonker. Een hevig noodweer was zich boven de stad
     op de aanval aan het voorbereiden; het wolkendek had
     zich in enkele minuten tijd aaneengesloten tot een
     inktzwarte sluier en hing als een zware, verstikkende
     deken in de lucht.
       Toen de eerste regendruppels op het droge asfalt van
     de Overaseweg neerkwamen, werden in het vrijstaande
     landhuisje van Marleen Groenendijk de gordijnen
     gesloten. Het pittoreske huisje stak, verlicht door een
     der spaarzame lantaarns langs de kant van de weg,
     vaalwit af tegen een dreigende, zwarte achtergrond van
     onverlicht weiland en bos. De beplanting, die in rijke
     hoeveelheden rondom het huis groeide, bewoog heftig mee
     met de wind. De bruidssluier, aangebracht op een houten
     constructie boven het terras, reageerde het hevigst,
     bijna protesterend, op iedere trilling in de lucht.
     Langzaam begon de weg te glimmen. Het gestage vallen
     der regendruppels veroorzaakte een monotoon geruis. Op
     de bizarre weersomstandigheden na was er aan de
     Overaseweg weinig opvallends te bespeuren. Of het moest
     de gestalte zijn, die daar roerloos voor die
     lantaarnpaal in de regen stond en van wie slechts een
     silhouet zichtbaar was.
     
     Marleen schoof voorzichtig de gordijnen uit elkaar en
     keek bedenkelijk door de beslagen ruiten naar buiten.
     Het had er al weken alle schijn van, dat er iets raars
     met het weer aan de hand was. Het lage drukgebied dat
     vanuit Engeland oostwaarts aan was komen drijven, leek
     zijn draai boven Nederland te hebben gevonden en
     teisterde het land met kou, windstoten en slagregens.
     Zicht op verbetering was er voorlopig niet: de
     meteorologen zeiden dat de depressie de maand november
     nog wel zou uitduren. Door het kleine beetje licht dat
     tussen de smalle gordijnopening door naar buiten viel,
     zag ze, hoe de beplanting in haar voortuin door de
     kracht van de wind tegen de grond werd gedrukt. Ze
     zuchtte gelaten en sloot de gordijnen weer. Toen ging
     de telefoon.
     
     De gestalte onder de lantaarnpaal liep langzaam,
     werktuiglijk bijna, in de richting van het huisje, dat
     bleekwit uit de zompige duisternis opglom; een lichtend
     baken in een verregende wereld. Om het huis hing de
     geur van brandend haardhout; de man keek omhoog en zag
     rook uit de schoorsteen omhoogkrullen. Hij zette de
     kraag van zijn lange regenjas overeind. De stromende
     regen had hem doorweekt, zijn haren plakten krullend
     tegen zijn voorhoofd en wangen en van zijn neus en kin
     stroomde de regen in kleine straaltjes, die kletterend
     eindigden op de glanzende kiezelstenen van het tuinpad
     dat naar de voordeur leidde. Halverwege het pad, op
     enige afstand nog van het huis, bleef hij even staan.
     Behalve het feit dat ze als kunstenares - ze schilderde
     - een teruggetrokken leven leidde, wist hij niets van
     de bewoonster. Maar meer hoefde hij ook niet te weten.
       Bijna geluidloos schraapte hij zijn keel, tastte in
     één van de diepe zakken van zijn regenjas en liep naar
     de achterkant van het huis.
     
     ‘Ik ben op dit moment aan mijn levenswerk bezig, hoe
     vind je dàt?’ Marleen leunde lui achterover in haar
     favoriete fauteuil. ‘Dat schijnt erbij te horen, hè,
     als de jaartjes vorderen; je gaat dan terugblikken op
     je leven. Dit schilderij symboliseert dan ook mijn
     leven. Ik probeer de verschillende lijnen waaruit mijn
     leven is opgebouwd, erin tot uiting te brengen. Een
     écht levenswerk dus... Wat zeg je? Hahaha, ja,
     inderdaad wordt het ook een levensgroot schilderij, dat
     mag je wel zeggen. Ik ben er alleen nog niet helemaal
     uit, welke kleuren ik zal gebruiken voor de laatste
     fase. Dat valt me niet mee. Ik zat te denken aan de
     kleuren oranje, of misschien rood. Ja, ik denk dat ik
     rood gebruik...’
       Het knetteren van het haardvuur en het geluid van de
     aanhoudende regen tegen de ruiten was het enig hoorbare
     op de momenten dat Marleens gesprekspartner het woord
     voerde.
       ‘Nee, Ellen, dit werk maak ik nu eens écht af, dat
     verzeker ik je. Het is belangrijk genoeg voor me. Als
     ik onder de wàt loop? De tram? Dan ben ik in staat,
     terug te komen om het af te maken. Ja, lach maar, ik
     doé het nog ook.’
       Achter Marleen stond nu de man. Geruisloos, als een
     kat, was hij via de achterdeur binnengeslopen. Meer dan
     aan de achtergrondgeluiden waarvan het haardvuur en het
     noodweer buiten hem hadden voorzien, was dit te danken
     aan ’s mans ervaring.
        ‘Ja, dat moesten we snel eens doen, Ellen. Dat is
     weer veel te lang geleden. Jij bij mij of ik bij jou?’
       Een vochtig gedeelte in het hout veroorzaakte een
     oorverdovende knal. De man deed behoedzaam een stap
     naar achteren. Marleen sloeg geen acht op het geluid.
       ‘Dat is afgesproken. Kom dan tegen etenstijd, dan
     zorg ik voor een lekker maal.’
       Op dat moment doofde plotseling de verlichting in de
     huiskamer.
       ‘Momentje Ellen, ik denk dat hier een stop is
     gespro...’
       Een sterke hand omklemde haar mond en benam haar de
     adem. De hoorn vloog uit haar handen en kwam stuiterend
     op de grond terecht. Een iel, metalen stemmetje sprak
     er nog enkele verontruste woorden door, voordat de
     indringer het apparaat met zijn hak aan stukken trapte.
     Marleen schopte met haar benen; het waren de enige
     ledematen waarmee ze zich nog kon verzetten, nu haar
     belager zich van achteren aan haar had vastgegrepen en
     haar armen met kracht tegen haar lichaam aandrukte. Met
     geweld werd ze uit haar fauteuil getrokken. Juist op
     het moment dat de ijzeren greep om haar mond haar in
     werkelijke ademnood bracht, verloste de man zijn greep.
     Met diepe teugen ademde Marleen verse zuurstof in. De
     man haalde uit een van zijn zakken een briefopener
     tevoorschijn. Hij toonde haar het glimmende voorwerp,
     terwijl hij haar bovenlichaam in zijn krachtige greep
     hield. Marleen begon wild met haar hoofd heen en weer
     te zwaaien, krijsend als een speenvarken. Drie maal
     stak de man zijn briefopener met kracht in het teerste
     gedeelte van de schedel, direkt boven het oor. Toen
     verslapte Marleen en gleed, slap als een pop, uit de
     armen van de man op de grond.
     
     2.
     
     In het regionale dagblad dat die maandag verscheen,
     stond het volgende artikel.
     
     
        MANIAK SLAAT WEER TOE
        
        Afgelopen zaterdagavond trof de politie de 63-
        jarige M. Groenendijk levenloos aan in haar woning
        aan de Overaseweg. Op haar lichaam werden sporen
        van ernstig geweld aangetroffen die sterke
        overeenkomsten vertoonden met die van de vorige
        zes moorden die de stad de afgelopen twee maanden
        hebben geteisterd. De politie vermoedt, dat hier
        één en dezelfde dader aan het werk is. Het
        rechercheteam dat deze zaken onderzoekt, is
        inmiddels uitgebreid met vijf personen.
     
     3.
     
     Met een druk op de knop zette Dolf de compact disc
     snorrend in beweging. Hij zakte gerieflijk weg in een
     makkelijke stoel en liet zich overspoelen door de
     aangename klanken van Mozarts 23e pianoconcert. Hij
     sloot zijn ogen en mijmerde.
       Hanke was laat vanavond. Ze had die ochtend
     gesproken over een paranormale bijeenkomst die ze na
     haar werk zou bezoeken. Soms wenste Dolf dat zijn vrouw
     verstoken was geweest van dergelijke gaven. Het feit,
     dat ze zich er helemaal aan overgaf en er iedereen mee
     wilde helpen die dat maar vroeg, vormde een
     voortdurende bron van ergernis voor hem. Hij verlangde
     naar een normaal gezinsleven. In materieel opzicht was
     er niets aan de hand. Hanke verdiende redelijk in haar
     praktijk, ze was paranormaal genezeres, en hij had een
     baan als belastingambtenaar met redelijke
     vooruitzichten. Sinds kort hadden ze een eigen huis.
     Maar het geluk bestond niet uit materiële dingen. Voor
     Dolf bestond geluk uit iets geheel anders. Het benauwde
     hem, iedere keer als hij daarover nadacht. Met Hanke
     wilde hij daarover niet praten. Ze zou hem niet
     begrijpen, of hem niet willen begrijpen. Zijn gedachten
     dwaalden af naar vanmorgen. Hij dacht aan dat
     verschrikkelijke moment dat hij wakker werd van haar
     hysterische geschreeuw. Wild spartelend in bed krijste
     ze luid de woorden: ”Nee! Nee!” Pas nadat hij haar
     gezicht met koud leidingwater had afgedaan, kwam ze tot
     zichzelf. Ze had een vreselijke nachtmerrie gehad, maar
     wilde nergens over praten. Dit had hem ernstig
     verontrust. Nooit eerder was er iets geweest, wat ze
     niet met hem delen wilde. Was het een teken aan de
     wand?
       Dolf zette de muziek iets harder en neuriede mee.
     Hij hield van de muziek van Mozart. Het was een van de
     weinige dingen die het zo rimpelig oppervlak van zijn
     ziel voor een moment glad wisten te strijken.
       Op dat moment kwam Hanke de huiskamer binnen. Dolf
     schrok. Hij had de voordeur niet gehoord. Ze groette
     hem, niet zoals een echtgenote dat doet, maar bijna
     afstandelijk. De blik in haar ogen leek dwars door hem
     heen te gaan.
     
     4.
     
     ‘Toe, mevrouw Verhagen, nog maar een paar vraagjes.
     Wilt u een glas water misschien?’
       Van Ellen Verhagen was niet veel meer over dan een
     miezerig hoopje ellende. Met een zwaar behuild gezicht
     zat ze ineengedoken in een stoel tegenover een
     politiefunctionaris in uniform. Haar handen trilden. Ze
     staarde strak voor zich uit en ademde onregelmatig.
       ‘Mevrouw Verhagen?’
       Nog steeds starend draaide ze haar hoofd langzaam in
     de richting van haar ondervrager.
       ‘Mevrouw Groenendijk was een goede vriendin van u?’
       Ellen bracht haar handen voor haar gezicht en
     knikte.
       ‘Kende mevrouw Groenendijk mensen die haar vijandig
     gezind waren, dat u weet?’
       ‘Nee.’ Ellen schudde haar hoofd.
       ‘Wat was in het kort de inhoud van uw
     telefoongesprek met haar?’
       ‘Ik.. We... Een normaal gesprek, over allerlei
     dingen. Ze was bezig...’ Ellen begon te huilen.
       De politiefunctionaris trok zijn wenkbrauwen op.
     ‘Waarmee was ze bezig, mevrouw Verhagen?’
       ‘Ze was begonnen aan haar levenswerk... Een
     schilderij over haar leven, zei ze.’
       Het was even stil. Ellen veegde met een zakdoek haar
     ogen droog.
       ‘Dat bewuste telefoongesprek, hoe eindigde dat?’
     vroeg de functionaris.
       ‘Ze hield op met praten.’
       ‘En toen?’
       ‘Ik hoorde de hoorn op de grond vallen. Daarna...
     hoorde ik een hoop gekraak... en toen niets meer...’
     
     5.
     
     Hanke ging voor haar man staan en keek hem strak in de
     ogen. Dolf tastte achter zijn rug naar de volumeknop
     van zijn geluidsinstallatie en legde Mozart het zwijgen
     op. Hij ging rechtop in zijn stoel zitten en zijn mond
     werd droog.
       ‘We moesten eens praten,’ zei Hanke, terwijl ze voor
     hem bleef staan.
       ‘Waarover?’
       ‘Ik heb al een tijdje het sterke gevoel dat er iets
     heel naargeestigs aan de hand is. Er klopt iets niet.
     Er is iets met jou wat jij voor me verbergt.’
       ‘Dat is niet waar.’
       ‘Dolf, op mijn gevoel kan ik blind afgaan, dat weet
     je.’ Hanke verhief haar stem.
       ‘En toch vergis je je.’
       ‘Geen sprake van. Je zegt het me nú!’
       ‘Er is niets aan de hand! Die verdomde
     spiritistenclub ook! Volgens mij heb je daar een tic
     aan overgehouden!’
       Zwijgend verliet Hanke de huiskamer. Dolf bleef
     alleen achter, strak voor zich uitkijkend. In gedachten
     verzonken roffelde hij met zijn vingers op de glazen
     salontafel en zuchtte een aantal malen diep.
        Een half uur lang was het gehele huis vervuld van
     een ijzige stilte, die slechts verbroken werd door de
     wind die zo nu en dan zacht fluitend in de schoorsteen
     weerklonk.
     
     Hanke had op zolder haar schildersezel uit de kast
     gehaald en was daar - na het grondig te hebben
     afgestoft - met schilderen begonnen. Zorgvuldig
     selekteerde ze de kleuren - zwart, wit en rood - die ze
     in kleine hoeveelheden op haar palet uitstreek. Op het
     doek tekenden zich de contouren van een huis af, een
     vrijstaand huis, dat, in bleke tinten geschilderd tegen
     een gitzwarte achtergrond, een mistroostige aanblik
     bood. ‘Goed, Hanke,’ zei ze tegen zichzelf. ‘Verder
     zo.’ Ze schrok even van haar eigen stem, die niet op de
     hare leek. Deze stem was zwaarder, doorleefder; ook
     klonk er bitterheid uit.
       ‘Sinds wanneer praat jij tegen jezelf?’ vroeg Dolf,
     die plotseling achter haar stond, met een doffe stem.
     Hij stond breeduit, benen wijd, armen over elkaar, maar
     de blik in zijn ogen verried onzekerheid en angst.
     Hanke draaide zich half om en keek hem aan. Wéér die
     blik in haar ogen! Diezelfde blik die hij had gezien
     toen ze thuiskwam vanavond en die hij zo verafschuwde.
     ‘Kijk me niet zo aan en geef antwoord!’ zei hij met
     trillende stem. Hanke draaide zich weer om en
     schilderde verder, zwijgend.
       ‘Hánke!!’ schreeuwde Dolf en stampte woedend op de
     grond. Plotseling kalmeerde hij en veranderde de toon
     in zijn stem, toen hij haar - fluisterend zacht en
     bijna lief - vroeg: ‘En wat zet jou zo plotseling weer
     aan het schilderen, na al die jaren, als ik het vragen
     mag?’ Er verschenen zweetpareltjes op Dolfs voorhoofd.
       ‘Och,’ antwoordde Hanke, doorschilderend, zonder om
     te kijken, ‘een stemmetje binnenin me heeft me daartoe
     aangezet en ik voelde dat ik daaraan gehoor moest
     geven...’
       Was dat Hanke die sprak? Dolf schrok van haar zware
     stem en begon te beven over zijn gehele lichaam. Hij
     sloot zijn ogen en greep naar zijn voorhoofd.
     Spanningen, dacht hij bij zichzelf, waanvoorstellingen,
     maakte hij zichzelf wijs, en bedaarde. ‘Een stémmetje,
     een stémmetje! Meid, stel je niet zo verschrikkelijk
     aan en hou daarmee op!’ Met kracht rukte hij Hanke het
     penseel uit haar handen. Rode verf spatte in het rond.
     Toen zag hij het doek. Een spookachtig verlicht huis
     sprong bleekjes uit het diepe zwart van de nacht op het
     schilderij naar voren; het huis zoals het hier
     geschilderd was, had iets van een gezicht, waarvan de
     lijnen onmiskenbaar verbittering en leed uitstraalden.
     Door het grote raam was het lichaam van een vrouw
     zichtbaar. De vrouw hing achterover, in een
     gemakkelijke stoel, en haar armen hingen slap op de
     grond. In haar schedel, iets boven haar rechteroor,
     stak een scherp voorwerp en een dikke straal bloed liep
     vanaf dat punt langs haar hoofd naar beneden.
       ‘God, dit is prachtig, Hanke...’ zei Dolf, met een
     verstikte stem.
       Hanke bleef zwijgen. Met de rode penseel, die Dolf
     haar had afgenomen, was ze klaar. Ze pakte nu haar
     meest verfijnde penseel en schilderde met zwart verder.
     Voor het huis bracht ze, tegen de achtergrond van het
     bleke schijnsel van een lantaarnpaal, het silhouet aan
     van een man die in looppas het huis verliet. Toen
     draaide ze zich om en zag, dat Dolf verdwenen was. Ze
     glimlachte, signeerde het schilderij: ”M.G.” en ging
     langzaam de trap af naar beneden. ‘In zijn bureau,
     Hanke,’ zei een stem in haar, terwijl ze deze woorden
     hardop uitsprak. In Dolfs werkkamer, in zijn onderste
     bureaula, vond Hanke, onder een stapel papieren, de
     bebloede briefopener. Ze pakte het en liep de trap af
     naar beneden. ‘Leen mij nu jouw gereedschap, Hanke,’
     bulderde ze in het trapgat. ‘Laat mij het nu áfmaken,
     Hanke!’ krijste ze er achteraan. Even trachtte Hanke
     zich te verzetten, maar al snel kon ze niet anders dan
     zich overgeven aan de kracht die vele malen sterker was
     dan zijzelf en die haar nu volledig beheerste.
     
     Beneden in de hal stond Dolf gehaast en met
     koortsachtige gebaren zijn jas aan te trekken. Op het
     moment dat hij zijn autosleutels van het rekje wilde
     pakken, zwaaide de tussendeur open en stond hij oog in
     oog met een oude vrouw. Zij omklemde zijn bovenlichaam
     in haar ijzeren greep. Dolf bood geen enkele weerstand.
     Panische angst had hem elke controle over zijn spieren
     ontnomen. Drie maal doorboorde de briefopener met
     kracht zijn schedel. Dat was voldoende. Ook voor Dolf.


Lêstafel
Leestafel
Reading-table

Werom / Terug / Back