JAN BOS
     
     Nagelaten geschriften
     
     Jan Bos leefde van 4 juni 1960 tot 24 april 1986.
     Zijn leven laat zich het beste kenmerken als een
     korte, maar krachtige zoektocht naar de Ultieme
     Waarheid, naar het Grote Evenwicht.
     De  persoon Jan Bos was de idealist, de  non-
     conformist, de filosoof, de ongebondene, die, behalve
     het streven naar absolute vrijheid, slechts één
     ideaal voor ogen had: een harmonieuze menselijke
     samenleving, waarin ieder individu tot zijn/haar
     volle  recht  kon  komen  en  waarin  onrecht,
     ongelijkheid, geld, macht en leed niet voorkwamen.
     
     Alles  wat  Jan  vond op  zijn  weg  naar  de
     verwezenlijking van zijn idealen, was teleurstelling.
     Zijn medemens kon hem niet volgen, of wilde dat niet.
     De individualistische inslag van de mensheid bleek
     een groot struikelblok en Jan stootte zijn hoofd er
     keer op keer aan. Dit was er dan ook de oorzaak van,
     dat hij zich na verloop van tijd steeds eenzamer ging
     voelen. Als een roepende in de woestijn.
     
     Voor  je  ligt  niet Jans biografie.  Dat  zou
     waarschijnlijk een dik boek geworden zijn; Jan had er
     genoeg voor te vertellen. Wat je hierin wel vindt,
     zijn de teksten die Jan ons nagelaten heeft, in
     onbewerkte vorm. Teksten die hij begon te schrijven
     ongeveer twee jaar voor zijn dood en die ons meenemen
     aan zijn hand, door zijn gedachtenwereld, en door de
     verre landen die hij aandeed in het laatste jaar van
     zijn leven, toen hij op zoek was naar van alles en
     nog wat, maar waarschijnlijk vooral naar zichzelf.
     
     Na driekwart jaar onafgebroken gereisd te hebben,
     keerde Jan ziek terug in Nederland. Vrij snel daarna
     overleed hij aan een hersenontsteking. Aan zijn
     zoektocht was een einde gekomen. Ongetwijfeld heeft
     hij het Grote Evenwicht nu gevonden.
     
     De wereld draait echter nog onveranderd om zijn as.
     De nieuwe samenleving waar Jan van droomde, is nog
     steeds ver te zoeken en onrecht, ongelijkheid, geld,
     macht en leed zijn nog steeds de hoofdbestanddelen
     van het scenario dat wereldorde heet.
     Laten wij verder gaan waar Jan gebleven was.
     
     Den Helder, juni 1991
     
     Sandra Bos
     
     Deze tekst: april 1993
     Met bijgewerkt gedeelte Addendum "Achtergronden"
     
     
     Copyright © 1991 E.A. Bos, Den Helder
     Alle rechten voorbehouden
Terug / Back