BUIEN
     
     Afwezig staarde Otto voor zich uit. Thea, zijn
     vriendin, stond naast hem tegen de auto aangeleund en
     zag haar toenaderende handbeweging onbeantwoord. Het
     miezerde en de glimmende parkeerplaats bood een
     troosteloze aanblik. Onverschillig schopte Otto tegen
     een steentje dat voor zijn voeten lag. Hij zuchtte.
     Thea keek hem aan en legde haar hand op zijn schouder.
     Otto rilde en boog, aan haar aanraking ontsnappend. Hij
     opende het portier en nam plaats achter het stuur. Thea
     bleef onbeweeglijk staan. Op haar gezicht vormde zich
     een glimlach. Het begon nu iets harder te regenen; een
     straaltje regenwater sijpelde uit haar natte haar over
     haar voorhoofd en liep haar oog in. Met de mouw van
     haar jas veegde ze haar oog droog, terwijl Otto zijn
     portier dichttrok en de motor startte. In de verte
     begon de natte asfaltweg te glanzen door het gele
     schijnsel van twee naderende autolichten.
       Otto aarzelde niet en gaf gas. Met dampende sporen
     liet hij Thea achter en verdween in het duister. Niet
     veel later stopte de tweede auto naast haar. Achter het
     zich openende portierraam verscheen het hoofd van een
     onguur manspersoon.
       ‘Wie was dat?’ zei hij.
       Thea wierp een blik in de hoogte en ontwaarde het
     vage profiel van de volle maan, die haar licht wierp op
     een juist passerend gat in het onmetelijke wolkendek.
     Het zachte ruisen van de regen en het onregelmatige
     motorgeluid van de oude amerikaanse wagen waren een
     moment lang de enige geluiden in de onmiddellijke
     omtrek. Uit de auto ontsnapte een geur van sigarerook
     en alcohol. Op de achterbank lag een groot formaat hond
     te slapen. De man forceerde een lach op zijn gezicht.
       ‘Hé meissie! Wie was dat, die hier wegreed? Zit je
     in de problemen soms?’ Hij zette het contact af en
     doofde de verlichting van zijn auto. Thea richtte haar
     blik omlaag en keek de man aan. Zijn grijns leek groter
     dan voorheen. In één beweging opende hij zijn portier,
     stapte uit en gooide het achter zich dicht. Hij zette
     een paar stappen en stond nu oog in oog met Thea.
       ‘Wat doen mooie meissies als jij op dit uur van de
     nacht zo ver van de bewoonde wereld? Huh?’
       Thea draaide zich resoluut om en liep in de richting
     van de bosgrens.
       ‘Hé! Niet weglopen!’ In een paar passen haalde hij
     haar in en liet zijn forse hand op haar schouder
     neerkomen.
       ‘Hoor es effe, jij gaat helemaal niet vluchten voor
     Jopie. Kom jij maar eens!’
       ‘Luister, man!’ Thea’s stem klonk wanhopig, doch
     vastberaden. ‘Stap in je auto, rij weg en doe alsof je
     me nooit hebt gezien!’
       ‘Zozo, wijffie! Is me dát effe ruige praat voor een
     vrouwtje dat hier op dit tijdstip in haar uppie staat
     te verregenen!’ Joop sloeg nu een andere toon aan, hij
     trachtte tevergeefs zijn stem een intonatie van
     vaderlijke bezorgdheid te geven, hoewel het geringe
     leeftijdsverschil hiertoe geenszins aanleiding gaf.
       ‘Kom op, niet zo dwaas. In mijn auto is het droog,
     snap je!’ Hij trok haar aan haar arm in de richting van
     de auto, maar kwam slechts halverwege. Thea wist zich
     op behendige wijze los te rukken uit zijn greep en keek
     hem doordringend aan.
       ‘En nu luister jij eens goed, vent, wie je ook mag
     zijn. Als je geen problemen wilt, verdwijn je uit mijn
     ogen, en wel nu meteen!’
       Joop grinnikte wat en krabde achter zijn oren,
     verrast door haar heftige reaktie.
       ‘Problemen? Welke problemen? Wie zeurt er in
     godsnaam over problemen? Laten we wel wezen, meid, hoe
     kan ik nu toestaan dat een mooie vrouw als jij
     moederziel alleen...’
       ‘Ik zeg het nog één keer, verdomme! Stap in je auto
     en vertrek! Heb je stront in je oren? Ik méén het,
     man!’
       Joops hond was door Thea’s stemverheffing wakker
     geworden en naar de voorbank gekropen, waar hij door
     het openstaande portierraam naar het tweetal keek. Joop
     was dit soort taal wel gewend van zijn vrouw, maar van
     zo’n leuk meisje, midden in de nacht? Ergens diep in
     zijn binnenste voelde hij zich gekrenkt, maar tevens
     opgewonden. Opnieuw greep hij haar vast, ditmaal nog
     steviger. Met zijn ene arm hield hij Thea’s hoofd
     omklemd, met de andere voelde hij tussen haar benen.
       ‘Smeerlap!! Blijf van me af! Rot alsjeblieft op! Ga
     weg!’
       ‘Zo, tegenspartelen, hè?’ Joop sleurde haar mee naar
     zijn voertuig en smeet haar gewelddadig tegen de grond.
     Met haar gezicht gedeeltelijk onder de modder zag zij,
     hoe de hond grommend uit de auto sprong, een paar keer
     blafte en een dreigende houding aannam aan haar voeten.
       ‘Zo, es effe kijken of het wijffie nog zo’n grote
     muil heb!’
       In één beweging trok Joop haar jas open en scheurde
     haar bovenkleding van haar lijf, zodat haar borsten
     zich in het maanlicht aftekenden tegen de drassige
     ondergrond waartegen hij haar met zijn volle gewicht
     vastdrukte. De hond liep onrustig om hen heen, zo nu en
     dan met ontblootte tanden luid grommend in de richting
     van Thea, die, tot Joops niet geringe verbazing, geen
     weerstand meer bood aan zijn brute geweld. Joop plantte
     zijn potige knuisten op haar borsten en zette zijn mond
     op de hare.
       ‘Goed zo, schatje. Dat tegenstribbelen is nergens
     voor nodig, daar bereik je niets mee. Jopie zal jou
     eens lekker verwennen!’
       Thea’s ogen begonnen te rollen in haar kassen. Als
     een rubberen opblaaspop liet ze zich Joops uit sexuele
     frustraties voortvloeiende geweld welgevallen. Joop had
     zich in ijltempo van zijn broek ontdaan en begon nu die
     van Thea los te maken, hetgeen moeizaam lukte.
       ‘Vrouwtje stribbelt niet meer tegen, hè? Vrouwtje
     begrijpt wel, wie hier de baas is!’
       De hond begon het spelletje van zijn baas wel
     grappig te vinden en plaatste zijn bemodderde poten op
     het naakte bovenlijf van Thea.
       ‘Afblijven Bakkes, dit is voor het baasje.’ Joops
     gehijg werd heviger bij de aanblik van Thea’s
     vrouwelijkheid. Ondanks het feit dat Thea geen enkele
     weerstand meer bood, hield Joop haar stevig tegen de
     grond, geflankeerd door zijn grote hond, die het
     tafereel grommend in de gaten hield.
       ‘Ik ken de vrouwen als mijn broekzak,’ hijgde Joop,
     terwijl er uit zijn mond wat speeksel ontsnapte. ‘Voor
     vrouwen bestaat er niets fijners dan genomen te worden
     door een krachtige vent. Of niet soms, schat?’
       Thea antwoordde niet. Haar oogbollen leken zich te
     vergroten, haar blik kruiste die van Joop en leek die
     te willen doorboren. Ze trok haar bovenlip op en een
     glanzend gebit kwam tevoorschijn. Er ging een siddering
     door haar lichaam en haar blik werd nu nog
     indringender.
       Joop schrok hiervan. Hij richttte zich half op en
     staarde haar met open mond aan, zonder iets uit te
     kunnen brengen.
       Thea maakte een zwaar, dierlijk geluid en begon met
     haar tong haar lippen te bevochtigen. Haar gebit leek
     nu van vorm te veranderen -zag Joop dit goed? Ja, Joop
     zag dit goed!- haar gebit veranderde in dat van een
     roofdier; scherpe snijtanden ontwikkelden zich binnen
     enkele seconden en staken vervaarlijk uit haar mond.
       Verlamd van schrik bleef Joop half opgericht op het
     veranderende vrouwelichaam zitten. Bakkes maakte zich
     huilend uit de voeten. Nu begon zich in snel tempo
     haargroei op Thea’s gezicht te ontwikkelen, evenals op
     haar borsten en de rest van haar lichaam. Haar handen
     en voeten veranderden in harige klauwen en als in een
     nare droom besefte Joop dat hij hier overgeleverd was
     aan de grillen van een wild beest, die zijn bek wijd
     opende en een door merg en been gaand wolvegehuil de
     natte nacht injaagde. Met een schok richtte Thea zich
     op, waardoor Joop als een propje papier van haar
     afrolde en voor haar harige poten terechtkwam. Thea
     boog zich over de versteende figuur en omklemde met
     haar klauwen zijn hevig kloppende hals. Ze zette haar
     schuimende kaken in zijn vlees en verscheurde het
     negentig kilo zware lichaam, dat zich zonder slag of
     stoot overgaf aan haar dierlijke instincten.
       Met een ijzige kreet hief het monster, dat Thea nu
     was, de bebloede klauwen omhoog, tegen de steeds
     toenemende regen, draaide zich om en begaf zich
     grommend het bos in.
     
     In de stromende regen zat de naakte Thea, met de resten
     van haar jas om zich heen geslagen, op een hekje,
     wachtend op Otto. De novemberkou deed haar rillen en
     hoesten. Ze trappelde met haar voeten in de modder om
     de kou enigszins uit haar benen te verdrijven.
     Plotseling werd ze door twee koplampen beschenen.
       Zou dat Otto zijn? dacht ze.
       Twee korte lichtsignalen snel achter elkaar deden
     haar een zucht van verlichting slaken.


Lêstafel
Leestafel
Reading-table

Werom / Terug / Back