Een bonte verzameling
niet gepubliceerde verhalen, gedichten en
andere literaire losse flodders
van Sytze Backer

Samengesteld door
Sytze Backer

     Nestbevuiling (februari 1989)
     
     Als in de lentemaand maart
     De merel zure twijgjes vergaart
     Als de olie niet meer uit bronnen
     Maar - gewoon - uit zee kan worden gewonnen
     Als bomen en struikpartijen
     Dood en dor ten hemel schreien
     Terwijl het standbeeld van Michiel
     Wegsmelt totaan zijn hiel
     En de jasmijn al met bloeien begint
     Temidden van vorst en hagelwind
     Komt dat doordat wij het milieu
     - ons eigen nest! -
     Zo prachtig hebben verpest.
     
     
     De mist en de planeten (890402 Ugch)
     
     Er zijn twee soorten leven: intelligent en niet-
     intelligent.
     Sommigen zullen opmerken dat dit nogal zwart-wit is.
     Een aap of een dolfijn verschilt wezenlijk van een
     viooltje of een oleander. Toch verschillen deze
     levensvormen met die van de mens. De niet-
     intelligenten zijn wezens waar alle processen ten
     aanzien van hun bestaan pure bio-chemische processen
     zijn. De intelligente wezens bezitten leven
     vanzelfsprekend ook bij de gratie van deze bio-
     chemische processen, echter, er is meer achter de
     horizon: bezieling. Hierin verschilt de mens van de
     overige levende wezens. Ja, zult u zeggen, mijn hond
     beschikt wel degelijk over een ziel. Inderdaad, maar
     het bestaan van uw huisdier is in kosmisch opzicht een
     bio-chemisch proces. De bezieling, zoals hier bedoeld
     wordt, behelst het vermogen van een levend wezen om te
     analyseren, deduceren, concluderen en reageren. Hiermee
     is de grens met de niet-bezielden nog niet definitief
     vastgesteld, immers een kat heeft het vermogen om die
     muis te vangen, oftewel het analyseren, deduceren,
     concluderen en reageren is bij de kat terug te vinden.
     Nee, het grote verschil is, dat bezieling zich verder
     uitstrekt dan de bio-chemische processen. Een kat vangt
     een muis omdat hij honger heeft, of omdat hij niets
     anders te doen heeft. Instinctieve, biochemische
     processen. Een bezield wezen analyseert, deduceert,
     concludeert en reageert vanuit andere gezichtspunten
     dan overleving en tijdverdrijf. Een bezield wezen
     creëert.
     Een bezield wezen bezit een oloroon.
     
     In de evolutie van een beschaving zijn er twee cruciale
     punten: het onstaan van leven (met name aminozuren) en
     het ontstaan van het oloroon.
     
     Er zijn drie planeten in het gehele universum waarop de
     omstandigheden geschikt waren voor het ontstaan van
     leven. Dit proces voltrok zich ook op alle drie de
     planeten. De omstandigheden verschilden ten opzichte
     van elkaar ook niet veel: ongeveer dezelfde afstand tot
     hun ster, ongeveer dezelfde omlooptjd om de ster,
     ongeveer dezelfde omlooptijd rond hun as, ongeveer
     gelijke atmosferische en klimatologische omstandigheden
     enz.
     
     
     Sytze Backer
     Muziek Surropet sessie
     
     21-23 april 1989
     
     008 Rush 2112 e.a.
     012 Bach, Albinoni, Pachelbel
     035 Buggles
     042 Pdiv
     043 Pdiv
     058 Zoolook, Jimi Hendrix
     059 Flying!
     068 Remain in light; Papenband
     077 Parade, Purple Rain
     085 Johnny Winter, Blue Nile
     101 Doors: Weird scenes
     106 Yello
     114 Robert Cray, John Lennon & Ono Band
     118 Vangelis
     124 Eno: music for films, Joe Jackson: look sharp
     126 Red Box, TMC It’ll end
     131 Doors: Doors/Soft parade
     139 Beatles White Album
     144 Cocteau Twins, Herbie Hancock
     148 Black
     149 Eno-Byrne, AON Innosense
     150 Clapton 461 O.B., Velvet Underground
     156 Coil: Horse Rotorvator
     163 Rattle & Hum
     
     Plus de door P. ende Tim medegebrachte teepz, welke
     laatste zelfs nog in eigen muzikale uitspattingen
     (Jacid) voorzag.
     
     
     Samen komen we er wel (d’Arré, mei 1989)
     
     Jouw hete tegen mijn kouwe
     Ik een beetje trekken
     Jij een beetje douwe...
     
     
     De Doos (v.a. mei 1989)
     
     Eerste episode
     
     Om half elf in de ochtend arriveerde ik op het station
     van Zandvoort. De temperatuur was al aangenaam voor het
     tijdstip van de dag en een zacht briesje had vrij spel
     rond mijn hoofd.
      ”Welkom in Zandvoort” hing in grote letters boven
     mijn hoofd, toen ik met mijn koffertje in de hand de
     stenen trap besteeg om het station te verlaten. Buiten
     wat taxi’s, een bordje ”Casino” met een pijltje dat me
     rechtdoor trachtte te dwingen, een aantal peperdure
     auto’s en veel mensen. Ik wachtte.
     
     De vijf minuten die mij zouden scheiden van onze
     ontmoeting besloot ik door te brengen met een
     diepgaande bestudering van mijn direkte omgeving, iets
     wat ik me had aangewend wanneer ik mij in een nieuwe
     omgeving waagde. Wat me al meteen opviel, was de enorme
     luchtigheid van de mensen. Niet erg vreemd overigens,
     bedacht ik me. Een lange, vermoeiende treinreis, waarin
     men getart wordt door okselzweet, priemende blikken van
     medereizigers, toiletten waarin slechts een acrobaat
     erin slaagt, zich staande te houden en om snoep en cola
     zeurend grut, is niet bepaald één van de meest
     opbeurende ogenblikken in een mensenleven. Een punt
     zetten achter een dergelijke humeurverziekende
     onderneming is dan ook een daad die over het algemeen
     vol overgave wordt gesteld, zeker wanneer aangename
     verwachtingen met betrekking tot de weersgesteldheid
     beloven er alles aan te zullen bijdragen om een
     opwekkend verder verloop van de zo miserabel begonnen
     dag niet in de weg te staan. De hardnekkige glimlach op
     de gezichten kon dan ook niet anders dan ingegeven zijn
     door het geweldig gelukzaligmakend vooruitzicht op een
     onbezorgde stranddag. Vederlicht bewogen de badgasten
     zich op hun nylon strandschoenen voort over het
     gloeiende trottoir, met in hun kielzog echtgenoot,
     koffers, kinders en de onvermijdelijke witte koelbox
     met trendy sticker: ”I love Zandvoort”.
     
     ‘Hallo.’
      Zo. Een vrouw. Daar had ik me niet op ingesteld. Maar
     waarom ook eigenlijk niet? Er was met geen woord gerept
     over de sexe van degene die mij op het station van
     Zandvoort zou komen ophalen. Ik draaide me om en stond
     zowaar oog in oog met een verbluffende schoonheid. Ik
     stelde me aan haar voor en struikelde voor het eerst in
     mijn leven over mijn eigen naam. En daar komt heel wat
     voor kijken, als je gewoon Ruud Smit heet.
      Hetgeen volgde, ging grotendeels aan mij voorbij. Ik
     herinner me nog, dat ze zich aan mij voorstelde als
     Michèle en dat haar wandeltempo hoger lag dan mij op
     dat moment lief was.
      Pas in de koffieshop kwam ik langzaam tot bedaren. Ik
     trilde niet langer meer over mijn gehele lijf en
     slaagde erin, voor het eerst in haar bijzijn een
     volledige zin, inclusief bijzin, te produceren: ‘Hè hè,
     daar zitten we dan, dacht ik zo.’
      Ik had misschien beter iets anders kunnen zeggen.
     Haar reaktie was niet geheel naar mijn zin. Zwijgend
     stak ze een filtersigaret op en keek met opgetrokken
     wenkbrauwen de zaak rond. ‘O ja?’
      De ober kwam met onze koffie. ‘Meteen afrekenen
     graag,’ zei Michèle. Was het het prettige vooruitzicht,
     direkt klinkende munt te mogen ontvangen, of was het
     gewoon toeval dat de ober de coördinatie in zijn
     rechterhand - de hand waarmee op dat moment mijn kopje
     koffie nog werd vastgehouden - plotseling leek te
     verliezen? De manier waarop het geheel voor me op de
     tafel werd neergekwakt, deed het vermoeden rijzen dat
     de ober zich zo’n halve meter in de hoogte van de tafel
     vergiste. Ik boog voorover en bekeek de inhoud van mijn
     kopje. Gelukkig. Niet alle koffie was op het schoteltje
     terechtgekomen. Hoe dan ook, ik had altijd het koekje
     nog.
     
     Michèle en ik hadden elkaar niet eerder gezien. En na
     vandaag zou dat waarschijnlijk ook nooit meer gebeuren.
     Onze paden kruisten elkaar met een bepaald vooropgezet
     doel, en zodra dat doel bereikt zou zijn, was het
     gebruikelijk om ieder weer zijnsweegs te gaan. Dit was
     de uitdrukkelijke wens van Thomas, de geestelijke vader
     van snode plannen, de geniale uitbroeder van lucratieve
     ideeën waar geen speld tussen te krijgen is. Onze
     opdrachtgever.
     
     Langzaam verloor mijn bloed de even overdreven als
     onwelkome voorkeur voor mijn hoofd - met name het
     gebied rond mijn oren - als voornaamste verblijfplaats.
     Ik herstelde me en probeerde nogmaals iets zinnigs uit
     te brengen. Ditmaal dan maar eens zonder bijzin. Korte
     woorden, niet te gek doen. Nog een keer zo’n misser en
     ze zou het beslist voor gezien houden.
      ‘Wat is het plan?’
      Michèle tikte met het nonchalante gebaar van een
     doorgewinterd rookster haar sigaret af. Dat er meer as
     naast de asbak belandde dan erin, deed geen afbreuk aan
     het imposante gemak waarmee ze het gebaar maakte. Het
     askegeltje gloeide nog wat na op het tafelkleed, dat
     hierdoor begon te schroeien. Ik wilde het beginnend
     brandje met een koortsachtig snel tevoorschijn getoverd
     bierviltje te lijf gaan, maar Michèle hield me tegen.
     Verbaasd keek ik naar het tafelkleed, waarop het
     venijnige askegeltje ondertussen langzaam, maar
     onverstoord zijn vernietigend werk deed. Toen zag ik ze
     ook, de molentjes en de klompjes.
      ‘Tja, het plan,’ zei Michèle. ‘Thomas heeft je er
     misschien al iets over verteld?’
      ‘Ja,’ antwoordde ik. ‘Hoe laat ik op het station
     moest staan. Dat ik een handzaam koffertje bij me moest
     dragen met wat ruimte erin. En dat ik met mijn handen
     op mijn rug op je moest wachten en rode schoenen moest
     dragen als herkenningsteken voor jou. Maar het plan en
     de details zouden bij jou bekend zijn.’
      ‘Daar hebben we het zo meteen over. Maar eh... om het
     eens te hebben over dat koffertje van jou!’ Michèle
     trok een wenkbrauw op. ‘Je vader was loodgieter,
     zeker?’
      Ik glimlachte schaapachtig en zocht naar woorden,
     maar opnieuw was Michèle me te snel.
      ‘Doe eens open.’
      Ik gehoorzaamde.
      ‘Nou ja. In ieder geval ruimte zat.’
      ‘Ruimte waarvoor?’
      ‘Voor de doos die erin moet.’
      ‘Doos?’
      ‘Ja, doos. Een handzaam, vierkant ding om spullen in
     te bewaren. Multifunctioneel. Kan van karton zijn en is
     het in dit geval ook. Die rooie schoentjes van jou
     bijvoorbeeld.’
      ‘Wat is er met mijn rode schoenen?’
      ‘Komen vast ook uit zo’n ding. Een doos.’
      ‘Wat moeten wij met een doos?’
      ‘Vraag dat Thomas. Wat ik weet is dat we hem moeten
     hebben.’
      ‘Waar staat die doos?’
      ‘Bij Van Zuylen. Een adellijk tiep hier uit de buurt.
     Rijk en bejaard. Ik heb hier een A-viertje met zijn
     dagelijkse wandel van uur tot uur. Van Thomas gekregen.
     Hierop staat dat hij elke zaterdag van twaalf tot half
     twee de krant leest. Dat doet hij bij goed weer - zoals
     vandaag - buiten, op zijn terras, achter de serre. Hij
     komt alleen overeind om naar het nieuws te luisteren.
     Daarvoor gaat hij om precies één uur even naar binnen.’
     Michèle pauzeerde even om de laatste slok van haar
     koffie te nemen. ‘En op dàt moment slaan wij onze
     slag.’
      ‘Hoe?’ Ik bekeek de binnenkant van mijn handen en zag
     de lijnen in mijn handpalmen volstromen. Snel kneep ik
     mijn handen weer dicht om te voorkomen dat Michèle iets
     van deze beschamende vertoning zou merken.
      ‘Heel simpel. Thomas heeft mensenkennis. Zeker dat
     adellijk slag moet in dit valletje trappen, zegt hij.
     De achtertuin is vrij groot en gemakkelijk onopvallend
     te betreden. Ook als hij zelf op zijn terras zit.’
     Michèle ontvouwde een plattegrond van het perceel van
     ons potentiële slachtoffer. ‘Hier,’ ze wees naar een
     rijtje bomen die de grens van Van Zuylens grondgebied
     markeerde. ‘Via deze boomgaard komen we zijn tuin in.
     Vanaf dat moment mogen er beslist geen fouten meer
     gemaakt worden, omdat er dan geen weg terug meer is.’
      ‘En wat dan? We staan allebei achter een boom.’
      ‘Ja. Het is dan één uur en Van Zuylen piept even naar
     binnen voor het nieuws. Waar denk jij dan aan?’
      ‘Die zal zo wel weer terugkomen.’
      Michèle maakte een ongeduldig gebaar. ‘Op dàt moment
     zie jij je kans schoon om je ongezien op het terras te
     verschuilen. Als hij dan terugkomt na vijf minuten, zit
     jij op het terras weggedoken, en ik sta nog waar ik
     stond. Ja?’
      ‘Ja. En wat verder als hij terugkomt?’
      ‘Dan pakt hij de krant weer op en gaat verder zitten
     lezen. Dat is het moment waarop ik hem van zijn krant
     weglok, van het terras af. Als hij naar me toekomt,
     piep jij naar binnen en volgt de aanwijzingen op deze
     plattegrond om de doos te vinden.’ Michèle gaf me de
     plattegrond. ‘Hier, leer de route die je in het huis
     moet volgen, vooraf uit je hoofd. Zorg dat je
     daarbinnen zo min mogelijk tijd nodig hebt. We
     ontmoeten elkaar daarna zo snel mogelijk in de
     uitzichttoren aan de Thorbeckestraat, waar je mij de
     doos overhandigt. Ik zorg dat die bij Thomas
     terechtkomt. Dan gaan we als de donder ieder onze eigen
     weg. Thomas regelt de rest met jou.’
      ‘De rest?’
      ‘Wou je me vertellen dat je het voor niks deed?’
      ‘Nee.’
      ‘Nou dan. Verder alles duidelijk?’
      ‘Ja. Op één ding na.’
      ‘En dat is?’
      ‘Hoe wil je die ouwe in godsnaam naar je toe lokken?’
      Michèle knoopte haar blouse los en toonde haar volle,
     ronde borsten. ‘Zó doe ik dat!’
      Vandaar een vrouw! Die Thomas...
     
     
     De misbruikte briefopener (890916)
     
     KORTE VERSIE
     
     Die avond in november was het om zeven uur al
     aardedonker. Een hevig noodweer was zich boven de stad
     op de aanval aan het voorbereiden; het wolkendek had
     zich in enkele minuten tijd aaneengesloten tot een
     inktzwarte sluier en hing als een zware, verstikkende
     deken in de lucht.
      Toen de eerste regendruppels op het droge asfalt van
     de Overaseweg neerkwamen, werden in het vrijstaande
     landhuisje van Marleen Groenendijk de gordijnen
     gesloten. Het pittoreske huisje stak, verlicht door een
     der spaarzame lantaarns langs de kant van de weg,
     vaalwit af tegen een dreigende, zwarte achtergrond van
     onverlicht weiland en bos. De beplanting, die in rijke
     hoeveelheden rondom het huis groeide, bewoog heftig mee
     met de wind. De bruidssluier, aangebracht op een houten
     constructie boven het terras, reageerde het hevigst,
     bijna protesterend, op iedere trilling in de lucht.
     Langzaam begon de weg te glimmen. Het gestage vallen
     der regendruppels veroorzaakte een monotoon geruis. Op
     de bizarre weersomstandigheden na was er aan de
     Overaseweg weinig opvallends te bespeuren. Of het moest
     de gestalte zijn, die daar roerloos voor die
     lantaarnpaal in de regen stond en van wie slechts een
     silhouet zichtbaar was.
      Marleen schoof voorzichtig de gordijnen uit elkaar en
     keek bedenkelijk door de beslagen ruiten naar buiten.
     Het had er al weken alle schijn van, dat er iets raars
     met het weer aan de hand was. Het lage drukgebied dat
     vanuit Engeland oostwaarts aan was komen drijven, leek
     zijn draai boven Nederland te hebben gevonden en
     teisterde het land met kou, windstoten en slagregens.
     Zicht op verbetering was er voorlopig niet: de
     meteorologen zeiden dat de depressie de maand november
     nog wel zou uitduren. Door het kleine beetje licht dat
     tussen de smalle gordijnopening door naar buiten viel,
     zag ze, hoe de beplanting in haar voortuin door de
     kracht van de wind tegen de grond werd gedrukt. Ze
     zuchtte gelaten en sloot de gordijnen weer. Toen ging
     de telefoon.
     
     De gestalte onder de lantaarnpaal liep langzaam,
     werktuiglijk bijna, in de richting van het huisje, dat
     bleekwit uit de zompige duisternis opglom; een lichtend
     baken in een verregende wereld. Om het huis hing de
     geur van brandend haardhout; de man keek omhoog en zag
     rook uit de schoorsteen omhoogkrullen. Hij zette de
     kraag van zijn lange regenjas overeind. De stromende
     regen had hem doorweekt, zijn haren plakten krullend
     tegen zijn voorhoofd en wangen en van zijn neus en kin
     stroomde de regen in kleine straaltjes, die kletterend
     eindigden op de glanzende kiezelstenen van het tuinpad
     dat naar de voordeur leidde. Halverwege het pad, op
     enige afstand nog van het huis, bleef hij even staan.
     Behalve het feit dat ze als kunstenares - ze schilderde
     - een teruggetrokken leven leidde, wist hij niets van
     de bewoonster. Maar meer hoefde hij ook niet te weten.
      Bijna geluidloos schraapte hij zijn keel, tastte in
     één van de diepe zakken van zijn regenjas en liep naar
     de achterkant van het huis.
     
     ‘Ik ben op dit moment aan mijn levenswerk bezig, hoe
     vind je dàt?’ Marleen leunde lui achterover in haar
     favoriete fauteuil. ‘Dat schijnt erbij te horen, hè,
     als de jaartjes vorderen; je gaat dan terugblikken op
     je leven. Dit schilderij symboliseert dan ook mijn
     leven. Ik probeer de verschillende lijnen waaruit mijn
     leven is opgebouwd, erin tot uiting te brengen. Een
     icht levenswerk dus... Wat zeg je? Hahaha, ja,
     inderdaad wordt het ook een levensgroot schilderij, dat
     mag je wel zeggen. Ik ben er alleen nog niet helemaal
     uit, welke kleuren ik zal gebruiken voor de laatste
     fase. Dat valt me niet mee. Ik zat te denken aan de
     kleuren oranje, of misschien rood. Ja, ik denk dat ik
     rood gebruik...’
      Het knetteren van het haardvuur en het geluid van de
     aanhoudende regen tegen de ruiten was het enig hoorbare
     op de momenten dat Marleens gesprekspartner het woord
     voerde.
      ‘Nee, Ellen, dit werk maak ik nu eens écht af, dat
     verzeker ik je. Het is belangrijk genoeg voor me. Als
     ik onder de wàt loop? De tram? Dan ben ik in staat,
     terug te komen om het af te maken. Ja, lach maar, ik
     doé het nog ook.’
      Achter Marleen stond nu de man. Geruisloos, als een
     kat, was hij via de achterdeur binnengeslopen. Meer dan
     aan de achtergrondgeluiden waarvan het haardvuur en het
     noodweer buiten hem hadden voorzien, was dit te danken
     aan ’s mans ervaring.
      ‘Ja, dat moesten we snel eens doen, Ellen. Dat is
     weer veel te lang geleden. Jij bij mij of ik bij jou?’
      Een vochtig gedeelte in het hout veroorzaakte een
     oorverdovende knal. De man deed behoedzaam een stap
     naar achteren. Marleen sloeg geen acht op het geluid.
      ‘Dat is afgesproken. Kom dan tegen etenstijd, dan
     zorg ik voor een lekker maal.’
      Op dat moment doofde plotseling de verlichting in de
     huiskamer.
      ‘Momentje Ellen, ik denk dat hier een stop is
     gespro...’
      Een sterke hand omklemde haar mond en benam haar de
     adem. De hoorn vloog uit haar handen en kwam stuiterend
     op de grond terecht. Een iel, metalen stemmetje sprak
     er nog enkele verontruste woorden door, voordat de
     indringer het apparaat met zijn hak aan stukken trapte.
     Marleen schopte met haar benen; het waren de enige
     ledematen waarmee ze zich nog kon verzetten, nu haar
     belager zich van achteren aan haar had vastgegrepen en
     haar armen met kracht tegen haar lichaam aandrukte. Met
     geweld werd ze uit haar fauteuil getrokken. Juist op
     het moment dat de ijzeren greep om haar mond haar in
     werkelijke ademnood bracht, verloste de man zijn greep.
     Met diepe teugen ademde Marleen verse zuurstof in. De
     man haalde uit een van zijn zakken een briefopener
     tevoorschijn. Hij toonde haar het glimmende voorwerp,
     terwijl hij haar bovenlichaam in zijn krachtige greep
     hield. Marleen begon wild met haar hoofd heen en weer
     te zwaaien, krijsend als een speenvarken. Drie maal
     stak de man zijn briefopener met kracht in het teerste
     gedeelte van de schedel, direkt boven het oor. Toen
     verslapte Marleen en gleed, slap als een pop, uit de
     armen van de man op de grond.
     
     In het regionale dagblad dat die maandag verscheen,
     stond het volgende artikel.
     
     MANIAK SLAAT WEER TOE
     
     Afgelopen zaterdagavond trof de politie de 63-jarige M.
     Groenendijk levenloos aan in haar woning aan de
     Overaseweg. Op haar lichaam werden sporen van ernstig
     geweld aangetroffen die sterke overeenkomsten
     vertoonden met die van de vorige zes moorden die de
     stad de afgelopen twee maanden hebben geteisterd. De
     politie vermoedt, dat hier één en dezelfde dader aan
     het werk is. Het rechercheteam dat deze zaken
     onderzoekt, is inmiddels uitgebreid met vijf personen.
     
     Met een druk op de knop zette Dolf de compact disc
     snorrend in beweging. Hij zakte gerieflijk weg in een
     makkelijke stoel en liet zich overspoelen door de
     aangename klanken van Mozarts 23e pianoconcert. Hij
     sloot zijn ogen en mijmerde.
      Hanke was laat vanavond. Ze had die ochtend gesproken
     over een paranormale bijeenkomst die ze na haar werk
     zou bezoeken. Soms wenste Dolf dat zijn vrouw verstoken
     was geweest van dergelijke gaven. Het feit, dat ze zich
     er helemaal aan overgaf en er iedereen mee wilde helpen
     die dat maar vroeg, vormde een voortdurende bron van
     ergernis voor hem. Hij verlangde naar een normaal
     gezinsleven. In materieel opzicht was er niets aan de
     hand. Hanke verdiende redelijk in haar praktijk, ze was
     paranormaal genezeres, en hij had een baan als
     belastingambtenaar met redelijke vooruitzichten. Sinds
     kort hadden ze een eigen huis. Maar het geluk bestond
     niet uit materiële dingen. Voor Dolf bestond geluk uit
     iets geheel anders. Het benauwde hem, iedere keer als
     hij daarover nadacht. Met Hanke wilde hij daarover niet
     praten. Ze zou hem niet begrijpen, of hem niet willen
     begrijpen. Zijn gedachten dwaalden af naar vanmorgen.
     Hij dacht aan dat verschrikkelijke moment dat hij
     wakker werd van haar hysterische geschreeuw. Wild
     spartelend in bed krijste ze luid de woorden: ”Nee!
     Nee!” Pas nadat hij haar gezicht met koud leidingwater
     had afgedaan, kwam ze tot zichzelf. Ze had een
     vreselijke nachtmerrie gehad, maar wilde nergens over
     praten. Dit had hem ernstig verontrust. Nooit eerder
     was er iets geweest, wat ze niet met hem delen wilde.
     Was het een teken aan de wand?
      Dolf zette de muziek iets harder en neuriede mee. Hij
     hield van de muziek van Mozart. Het was een van de
     weinige dingen die het zo rimpelig oppervlak van zijn
     ziel voor een moment glad wisten te strijken.
      Op dat moment kwam Hanke de huiskamer binnen. Dolf
     schrok. Hij had de voordeur niet gehoord. Ze groette
     hem, niet zoals een echtgenote dat doet, maar bijna
     afstandelijk. De blik in haar ogen leek dwars door hem
     heen te gaan.
     
     Met een zwaar behuild gezicht zat Ellen Verhagen
     ineengedoken in een stoel tegenover een geüniformeerde
     politiefunctionaris. Haar handen trilden. Ze staarde
     strak voor zich uit en ademde onregelmatig.
      ‘Mevrouw Verhagen?’
      Nog steeds starend draaide ze haar hoofd langzaam in
     de richting van haar ondervrager.
      ‘Mevrouw Groenendijk was een goede vriendin van u?’
      Ellen bracht haar handen voor haar gezicht en knikte.
      ‘Kende mevrouw Groenendijk mensen die haar vijandig
     gezind waren, dat u weet?’
      ‘Nee.’ Ellen schudde haar hoofd.
      ‘Wat was de inhoud van uw telefoongesprek met haar?’
      ‘Ik.. We... Een normaal gesprek, over allerlei
     dingen. Ze was bezig...’ Ellen begon te huilen.
      De politiefunctionaris trok zijn wenkbrauwen op.
     ‘Waarmee was ze bezig, mevrouw Verhagen?’
      ‘Ze was begonnen aan haar levenswerk... Een
     schilderij over haar leven, zei ze.’
      Het was even stil. Ellen veegde met een zakdoek haar
     ogen droog.
      ‘Dat bewuste telefoongesprek, hoe eindigde dat?’
     vroeg de functionaris.
      ‘Ze hield op met praten.’
      ‘En toen?’
      ‘Ik hoorde de hoorn op de grond vallen. Daarna...
     hoorde ik een hoop gekraak... en toen niets meer...’
     
     
     Hanke ging voor haar man staan en keek hem strak in de
     ogen. Dolf tastte achter zijn rug naar de volumeknop
     van zijn geluidsinstallatie en legde Mozart het zwijgen
     op. Hij ging rechtop in zijn stoel zitten en zijn mond
     werd droog.
      ‘We moesten eens praten,’ zei Hanke, terwijl ze voor
     hem bleef staan.
      ‘Waarover?’
      ‘Ik heb al een tijdje het sterke gevoel dat er iets
     heel naargeestigs aan de hand is. Er klopt iets niet.
     Er is iets met jou wat jij voor me verbergt.’
      ‘Dat is niet waar.’
      ‘Dolf, op mijn gevoel kan ik blind afgaan, dat weet
     je.’ Hanke verhief haar stem.
      ‘En toch vergis je je.’
      ‘Geen sprake van. Je zegt het me nú!’
      ‘Er is niets aan de hand! Die verdomde
     spiritistenclub ook! Volgens mij heb je daar een tic
     aan overgehouden!’
      Zwijgend verliet Hanke de huiskamer. Dolf bleef
     alleen achter, strak voor zich uitkijkend. In gedachten
     verzonken roffelde hij met zijn vingers op de glazen
     salontafel en zuchtte een aantal malen diep.
      Een half uur lang was het gehele huis vervuld van een
     ijzige stilte, die slechts verbroken werd door de wind
     die zo nu en dan zacht fluitend in de schoorsteen
     weerklonk.
     
     Hanke had op zolder haar schildersezel uit de kast
     gehaald en was daar - na het grondig te hebben
     afgestoft - met schilderen begonnen. Zorgvuldig
     selekteerde ze de kleuren - zwart, wit en rood - die ze
     in kleine hoeveelheden op haar palet uitstreek. Op het
     doek tekenden zich de contouren van een huis af, een
     vrijstaand huis, dat, in bleke tinten geschilderd tegen
     een gitzwarte achtergrond, een mistroostige aanblik
     bood. ‘Goed, Hanke,’ zei ze tegen zichzelf. ‘Verder
     zo.’ Ze schrok even van haar eigen stem, die niet op de
     hare leek. Deze stem was zwaarder, doorleefder; ook
     klonk er bitterheid uit.
      ‘Sinds wanneer praat jij tegen jezelf?’ vroeg Dolf,
     die plotseling achter haar stond, met een doffe stem.
     Hij stond breeduit, benen wijd, armen over elkaar, maar
     de blik in zijn ogen verried onzekerheid en angst.
     Hanke draaide zich half om en keek hem aan. Wéér die
     blik in haar ogen! Diezelfde blik die hij had gezien
     toen ze thuiskwam vanavond en die hij zo verafschuwde.
     ‘Kijk me niet zo aan en geef antwoord!’ zei hij met
     trillende stem. Hanke draaide zich weer om en
     schilderde verder, zwijgend.
      ‘Hánke!!’ schreeuwde Dolf en stampte woedend op de
     grond. Plotseling kalmeerde hij en veranderde de toon
     in zijn stem, toen hij haar - fluisterend zacht en
     bijna lief - vroeg: ‘En wat zet jou zo plotseling weer
     aan het schilderen, na al die jaren, als ik het vragen
     mag?’ Er verschenen zweetpareltjes op Dolfs voorhoofd.
      ‘Och,’ antwoordde Hanke, doorschilderend, zonder om
     te kijken, ‘een stemmetje binnenin me heeft me daartoe
     aangezet en ik voelde dat ik daaraan gehoor moest
     geven...’
      Was dat Hanke die sprak? Dolf schrok van haar zware
     stem en begon te beven over zijn gehele lichaam. Hij
     sloot zijn ogen en greep naar zijn voorhoofd.
     Spanningen, dacht hij bij zichzelf, waanvoorstellingen,
     maakte hij zichzelf wijs, en bedaarde. ‘Een stémmetje,
     een stémmetje! Meid, stel je niet zo verschrikkelijk
     aan en hou daarmee op!’ Met kracht rukte hij Hanke het
     penseel uit haar handen. Rode verf spatte in het rond.
     Toen zag hij het doek. Een spookachtig verlicht huis
     sprong bleekjes uit het diepe zwart van de nacht op het
     schilderij naar voren; het huis zoals het hier
     geschilderd was, had iets van een gezicht, waarvan de
     lijnen onmiskenbaar verbittering en leed uitstraalden.
     Door het grote raam was het lichaam van een vrouw
     zichtbaar. De vrouw hing achterover, in een
     gemakkelijke stoel, en haar armen hingen slap op de
     grond. In haar schedel, iets boven haar rechteroor,
     stak een scherp voorwerp en een dikke straal bloed liep
     vanaf dat punt langs haar hoofd naar beneden.
      ‘God, dit is prachtig, Hanke...’ zei Dolf, met een
     verstikte stem.
      Hanke bleef zwijgen. Met de rode penseel, die Dolf
     haar had afgenomen, was ze klaar. Ze pakte nu haar
     meest verfijnde penseel en schilderde met zwart verder.
     Voor het huis bracht ze, tegen de achtergrond van het
     bleke schijnsel van een lantaarnpaal, het silhouet aan
     van een man die in looppas het huis verliet. Toen
     draaide ze zich om en zag, dat Dolf verdwenen was. Ze
     glimlachte, signeerde het schilderij: ”M.G.” en ging
     langzaam de trap af naar beneden. ‘In zijn bureau,
     Hanke,’ zei een stem in haar, terwijl ze deze woorden
     hardop uitsprak. In Dolfs werkkamer, in zijn onderste
     bureaula, vond Hanke, onder een stapel papieren, de
     bebloede briefopener. Ze pakte het en liep de trap af
     naar beneden. ‘Leen mij nu jouw gereedschap, Hanke,’
     bulderde ze in het trapgat. ‘Laat mij het nu áfmaken,
     Hanke!’ krijste ze er achteraan. Even trachtte Hanke
     zich te verzetten, maar al snel kon ze niet anders dan
     zich overgeven aan de kracht die vele malen sterker was
     dan zijzelf en die haar nu volledig beheerste.
     
     Beneden in de hal stond Dolf gehaast en met
     koortsachtige gebaren zijn jas aan te trekken. Op het
     moment dat hij zijn autosleutels van het rekje wilde
     pakken, zwaaide de tussendeur open en stond hij oog in
     oog met een oude vrouw. Zij omklemde zijn bovenlichaam
     in haar ijzeren greep. Dolf bood geen enkele weerstand.
     Panische angst had hem elke controle over zijn spieren
     ontnomen. Drie maal doorboorde de briefopener met
     kracht zijn schedel. Dat was voldoende. Ook voor Dolf.


Lêstafel
Leestafel
Reading-table

Werom / Terug / Back