Een bonte verzameling
niet gepubliceerde verhalen, gedichten en
andere literaire losse flodders
van Sytze Backer

Samengesteld door
Sytze Backer
     VOORWOORD
     
     Voor een goed begrip van Sytze is het bezit van de
     volgende werken onontbeerlijk:
     
     Het Beest (1983)
     Vragen (1983)
     Het Drijven (1985)
     Een Vreemde Vogel (1987)
     Non Qua Sytze (1988)
     Onder Honden (1988)
     Ballaria (1989)
     Verhalen van de nacht (1992)
     Amoebe Tien (1995)
     Rag (1998)
     
     Snippers, verzameld niet gepubliceerd werk
     Zijn brieven, gebundelde correspondentie
     De Papenmuts sessies, een overzicht
     Sytze Perspublikaties, een overzicht
     Sytze Spreekt!, een interview

     
     Beestsongs (8303-8304)

     The Clash - Magnificent Seven
     The Clash - The Call Up
     The Clash - One More Dub
     Pisa - Als ik maar niet meer op de poef hoef
     David Bowie - Let's dance
     Minnie Ripperton - Loving you
     Toontje Lager - Zoveel te doen
     Richard Harris - Mac Arthur Park
     Roxy Music - The Same Old Scene
     The Doors - Riders on the storm
     Conny Vandenbosch - (!)
     The Deal - Welk een banaal gedrag
     Serge Gainsbourg - Je t'aime, moi non plus


     Mondeling Nederlands Belsand Foël (8308)
     
     (Vragen sessie, Zandvoort - ergens in chique horeca
     gelegenheid)
     
     ”Beschouwen wij de literatuur van de tachtiger jaren,
     dan valt onmiddellijk een accent op Sytze Backers
     ”Vragen”. Deze gedichten- en verhalenbundel springt
     duidelijk uit boven alle andere werken in dit genre. De
     werken uit de bundel zijn doorspekt met gedachten uit
     hogere sferen en zijn geheel anders dan de neo-
     realistische werken van Hensen, De Mees en Kelderman,
     die ongeveer tegelijkertijd uitkwamen.
     In de eerste instantie lijkt ”Vragen” een onbelangrijke
     verzameling werkstukken, maar weinig mensen realiseren
     zich, dat vele schrijvers uit de 21e eeuw geïnspireerd
     zijn door Sytze Backer. Zelfs ......
     
     
     Sytze van A tot Z (8311)
     
     Centraal, filosofisch, gnomisch
     Kwintaal, loopneus, narcose
     Opstel, stuizebollen, tabernakel.
     Bij tabernakel ga ik terug. Helaas.
     Acrostichon, alexandrijn, amaryllis
     Analgeticum, annus, apertuur
     Areaal, atomisch, bandage.
     Atomisch, bandage...
     Ik sta er nog niet in.
     
     
     Onmacht (8504)
     
     De maan is mijn moeder
     Mijn vader is de zon
     Het onweer mijn broeder
     Ik wou, dat ik iets anders bedenken kon.
     
     
     Verwondering (850409)
     
     ‘Wat is Sytze toch de hele middag aan het uitspoken? Ik
     heb hem al een hele tijd niet van zijn hok af zien
     komen, terwijl hij normaal zo druk is dat hij bijna
     niet te houden is.’
       ‘Sytze? Die zit al de hele dag te schrijven.
     Blokken, hele blokken vol. En als hem iets niet bevalt,
     maakt hij er een propje van en werpt hij dit
     gevoeglijk, meedogenloos, zonder de minste twijfeling
     of mompeling uit zijn openstaande zolderraam. Het
     laatste wat hij tegen mij zei, was: ”Ik neem nog een
     laatste slok, voor het gebeuren gaat. Geef me een
     hand.” Ik deed dat toen maar, en toen zei hij
     ”vaarwel”, liet een oorverdovende scheet, sprong voor
     het portret van grootvader Onno Backer in de houding en
     liep onder het zingen van de Marseillaise de trap op
     naar zolder. Van die jongen begrijp ik werkelijk niets.
     Wat moet er toch later van hem worden? Zo komt er toch
     niets van die jongen terecht? En dan heeft-ie ook nog
     eens een paar van die flessen vermouth op zijn bureau
     staan, waar hij om de haverklap zijn glas mee
     volschenkt. Het is niet te geloven.’
       ‘Je geeft hem ook een totaal verkeerde opvoeding,
     Hanne. Zoals Jekke, jeweetwel, van Hobbe, haar Tjekko
     opvoedt, lijkt het me beter. Strenge tucht. Bij iedere
     neiging tot cultureel geweld die pen uit de handen
     trekken, dat zal ‘t hem doen, let op mijn woorden. Dan
     schrijven ze van z’n levensdagen niet meer. Dat hebben
     ze bij Edgar Allan Poe ook gedaan. Alleen toen trokken
     ze iets te hard.’
     
     Noodkreet (850409)
     
     En ja hoor. Sytze Backer start nu van de schrijvende te
     doen. Hij zit hier in het kleine hotelkamertje aan de
     Hogeweg nummer vijftig te Zandvoort, enigszins beneveld
     door de Martini die hier in rijke hoeveelheden stroomt
     in verschillende kleuren.
       Hier wordt ‘druk’ gewerkt aan de opvolger van
     ”Vragen”, behalve door P., die met zijn ongelooflijk
     luie en niets ontziende, afgrijselijk geurende kont op
     mijn bed zijn roes ligt uit te meuren, naar knoflook
     gierend en in zijn semi-slaap afgrijselijke kreten en
     pornografische opmerkingen slakend.
       Hoe lang zal dit nog duren? Wanneer wordt hij wijs?
     Is dan inderdaad het enige, waaraan hij kan denken, het
     meisje dat hij noodgedwongen in het verre Brabant van
     de achterlatende doet?
       Het is een trieste gewaarwording, te beseffen, dat
     datgene wat je niet beseft, ook nooit waar zal worden
     in deze trieste omstandigheden. Ik zie er echter wel
     van komen, dat P. straks na zijn veertiende
     diarreescheet en na wat etensresten geloosd te hebben
     op diverse daarvoor bestemde plaatsen, toch nog zijn
     pen ter hand neemt en na het opborrelend maagzuur van
     zijn allerlaatste bierboer te hebben weggeslikt, een
     schrijving neerpent met alle kracht die hij in zich kan
     verenigen.
       Mijn vraag aan u nu is, P., zou het ooit kunnen
     bestaan, dat gij zich met evenveel fanatisme op het
     schrijven stort, als op het jousten?
                              Sy.
     
     
     Note (851006)
     
     Jasper,
     
     Wij, Sytze Backer, zitten beneden op het strand,
     twintig stappen zeewaarts vanaf de gele Bols-vlag.
     
     Syba.
     
     
     Zandvoort, 6 oktober 1985
     
     Welaan, geachte oloroongenoot,
     
     Ik dacht dat dit moment een uitstekende gelegenheid
     was, u een gedachtenvonk over te doen springen in de
     vorm van onderliggend ‘petit mot’.
       Mijn korte verblijf hier in mijn achterland doet ons
     goed. Dat het weer nog onverhoopt de goede kant is
     uitgeschoten, doet mij deugd maar verder niet terzake.
       Relevanter is het feit, dat alhier enige creaties
     uit ons brein van de voortspruitende zullen doen,
     vandaag.
       Inmiddels verblijf ik, al schijtende hier in de
     uitzichttoren, in de hoopvolle afwachting van uw
     ongetwijfeld interessante antwoord.
     
     Syba.
     
     
     Laat mij terugdenken, twaalf uren geleden, toen alles
     nog normaal was. Nu, twaalf uren later dus, staat alles
     op zijn kop. Alleen: men merkt het niet, dankzij de
     kracht die wij gravitatie noemen. En aan diezelfde
     kracht heb jij te danken, dat, terwijl jij hier op deze
     hoogte zit te schijten, de drollen niet langs je
     ribbenkast omhoog glijden, en, een bruin spoor
     achterlatend, zoevend het heelal in verdwijnen.
     
     Amen.
     
     Optipinie (8606)
     O
     Wat is ‘t toch fijn
     Dat alles is
     Zoals ‘t moet zijn!
     
     Pessipliek (8606)
     
     Ach
     Wat is ‘t toch naar
     Dat dit niet klopt
     Was ‘t maar waar!
     
     Blubbers (861127)
     
     Een ambtenaar uit Leeuwarden
     Telde eens Lubbers zijn miljarden
     Maar na een dag of tien
     Hield hij het voor gezien
     En zei: ”Dit is niet te harden!”
     
     
     Stof (870128)
     
     Een rustige ochtend ergens in een vredig dorpje. Een
     kraanvogel vloog verschrikt en met zenuwachtige
     bewegingen over het dorp en ergens gromde een oude man
     door zijn pijp. Een autochtoon zou hebben begrepen dat
     de grijsaard de woorden ”een vreemdeling” gegromd had.
     Maar diezelfde autochtoon zou dat zelf wel opgemerkt
     hebben als hij de moeite genomen had, zijn autochtone
     hoofd in zuidelijke richting te keren en de saaie
     hoofdstraat af te turen in plaats van naar grommende
     grijze mannetjes te luisteren of naar krijsende vogels
     te kijken. Hij had dan kunnen zien, hoe een vreemdeling
     te paard het dorpje op indrukwekkende wijze binnentrad.
       Met matige snelheid sjokte het dier zich een weg
     door het dorpje en met regelmatige tussenpozen van bij
     benadering vijf stappen ontsnapte er, onder begeleiding
     van een vreemd, gorgelend geluid, een massa bruine brij
     uit zijn achterste, welke met een zindelijk ‘plof’ op
     het rulle zand neerkwam.
       Verbaasd en ontstemd sloeg een vrouw, wier omvang
     het met gemak kon opnemen tegen haar lengte, de
     bewegingen van het vreemde paard gade en, na een blik
     geworpen te hebben op de schier oneindige reeks met
     regelmaat neergewakte plakken drek, verplaatste zij
     haar focus naar het gezicht van de naderende
     vreemdeling. Als zij dacht, dat het paard de enige was
     die de dorpse, zanderige hoofdstraat bevlekte met
     vochtige vormsels, vergiste zij zich deerlijk. De
     ruiter, hoogstwaarschijnlijk in het bezit van meer
     baduren dan het paard zelf, vertoonde enkele
     merkwaardige overeenkomsten met zijn trouwe viervoeter.
     Ergens tussen de tweede en de derde pas van het paard
     ontsnapte er met een zwierige boog, nu eens links, dan
     weer rechts van hem, met grote snelheid een grote,
     groene klodder fluim uit zijn mond, welke telkenmale
     nog enige wijle triomfantelijk op de stoffige grond
     bleef natrillen, gelijk een vettige vanillepudding.
       ‘Hee zeg!’ Het hoofd van de dikke vrouw liep rood
     aan bij het aanschouwen van zulk een vunzig vertoon. De
     cowboy hield zijn paard stil en zowel het paard als
     diens berijder staakten hun periodieke kwakjes.
       ‘Kejje dien vulligheid niet thuushouwe, tizzier gin
     vullisbelt!’
       De cowboy zweeg en reed verder, de dikke vrouw
     negerend.
       ‘Wacht maar! Ik zorg tur wel voor dat jij ut dorrep
     nie meer uitkomp, ventje!’ De dikke haalde een bolletje
     ter grootte van een pingpongballetje tevoorschijn dat
     fel groen licht uitstraalde en draaide de helften een
     halve slag ten opzichte van elkaar. Het bolletje
     straalde opeens geen groen licht meer uit. Nee, het
     bolletje straalde nu rood licht uit en ergens op het
     bolletje werd een alarmerend zwart puntje zichtbaar. De
     dikke richtte het zwarte puntje op de wegrijdende
     cowboy.
       De grijsaard sloeg het schouwspel hoofdschuddend
     gade en klopte zijn pijp tegen de onderkant van zijn
     dikke lederen laars uit. ‘Spaar ons Heer,’ verzuchtte
     hij. ‘Niet nogmaals...’
       De vrouw bewoog haar worstelijke duim in de richting
     van de onderste helft van het bolletje, maar vooraleer
     zij het genoegen mocht proeven, het vervaarlijke
     apparaat tot ontsteking te brengen, had de vreemdeling
     zich reeds omgedraaid, in een wijle tijds, korter dan
     die, benodigd voor het knipperen met een ooglid, zijn
     Colt punt vijfenveertig getrokken en in werking
     gesteld, richtend op zijn belaagster. Het projectiel,
     een koud, dood stukje metaal zonder gevoel of
     mededogen, simpelweg zijn taak verrichtend zonder
     daarbij acht te kunnen slaan op de ethische aspecten
     ervan, boorde zich een weg door de verschillende lagen
     van het lichaam van de vrouw en raakte ergens een
     essentieel orgaan, welke collusie een niet
     onaanzienlijke uitwendige bloedstroom veroorzaakte.
       Voordat de grijsaard kon zien, hoe de vrouw onder
     hartverscheurend gekreun ter aarde bonkte, had de
     vreemdeling zijn dodelijk wapen reeds achter zijn
     broekriem teruggestoken en opnieuw enkele rochels uit
     zijn mond laten ontsnappen.
       De grijsaard herinnerde zich de woorden van zijn
     grootvader: ‘Eens komt de dag, dat ik op aarde
     terugkeren zal. Mijn komst zal eenieder verrassen. Maar
     zorgt, dat ge rein zijt...’
     
     
     Telefoongesprek (870128)
     
     In de grote pyramide van Sybol rinkelde de telefoon.
       ‘Met Sytze Backer.’
       ‘Met wie?’
       ‘Sytze Backer.’
       ‘O...’
       Korte stilte.
       ‘Dan ben ik verkeerd verbonden, vrees ik.’
       ‘Godverdomme! Vuile klootzak! Kun je godverdomme
     niet eens het goede nummer draaien?!! Vuile teringjanus
     die je bent!! Denk je dat ik niets anders te doen heb
     dan telefoontjes van verkeerd verbonden lijers
     beantwoorden! Ik zit midden in een creatief proces, jij
     stinkende eikel!’
       De man aan de andere kant van de draad had - zich -
     inmiddels opgehangen.
     
     
     Op de Vogel (870422)
     
     Een vogelfanaat uit Nieuw-Greven
     Kocht eens een vogel met andermans leven
     Trots als een pauw
     Toog hij naar zijn vrouw
     Doch werd door haar de dood ingedreven.
     
     Haiku (870422)
     
     Eersteklas hennep
     Uit de tuinen van Sybol
     Niets voert je hoger.
     
     
     Jaloezie? (870423)
     
     Een cafébaas uit de Jordaan
     Trof zijn vrouw eens met een ander aan
     Hij pakte zijn geweer
     Schoot het stelletje neer
     En at toen voldaan een banaan.
     
     
     Ha die Gofie (870801)
     
     Ik schrijf je dit korte briefje vanaf mijn buiten in
     het zonovergoten Aslaria, alwaar horden fans zich voor
     de smeedijzeren hekken verdringen, teneinde een simpele
     krabbel van mij in hun boekjes te bemachtigen.
       Je zat ernaast, maat. Van de Vogel alleen al zijn er
     in Aslaria zo’n dikke drie miljoen exemplaren onder de
     toonbank gegaan. En kom nou niet met het verhaal dat
     dat wel zal liggen aan het fraaie dicolon waarin het
     kaftje is uitgevoerd, want dat zijn ze in Aslaria wel
     gewend.
       Nee, de critici in dit land zijn het er unaniem over
     eens, dat het fenomeen Backer buiten zijn geboorteland
     Aslaria net zoveel belangstelling verdient als
     erbinnen. En, terwijl ik nog eens een Tabacco
     Decadenzio opsteek, voeg ik hier het volgende aan toe:
     in Aslaria is mijzelf het gesprek van de dag.
       ‘Heb je de Vogel al?’
       ‘De Vogel? Wat is dat?’
       ‘De nieuwe van Backer!’
       ‘Backer? Heeft die een nieuwe?’
       ‘Ja!’
       ‘.....!’ (rent weg, vloekend, naar de boekenwinkel).
     
     Meer hoef ik hier niet aan toe te voegen, zeker? Ik heb
     me zojuist verplaatst naar mijn hangmat. Whisky-soda
     wordt me straks gebracht door twee van mijn veertien
     servants. De Ravenna staat te blinken in de gekoelde
     garage en is al vier dagen niet aangesproken omdat ik
     in dit land door het Ministerie van Cultuur drie
     mutraks tot mijn beschikking heb gekregen.
       Van mijn nieuwe bundel ‘Non Qua Sytze’ zijn de
     filmrechten al verkocht voordat het boek verschenen is.
     Ik zal u ook een exemplaar toesturen.
       O wee!
     
     Groetjes, S.B.
     
     
     Onbegrijpelijk citaat 1 (870801)
     
     ‘Nee lul. Denk nou gewoon aan wat je wil schrijven man.
     Dat verander je in het begin dan wel. Bedenk nou gewoon
     een thema en schrijf iets.’
     
     Onbegrijpelijk citaat 2 (870801)
     
     ‘Ik ben waarschijnlijk de enige persoon op deze wereld,
     die meer met een BIC-pen schrijft, dan erop kauwt.’
     
     
     Onbegrijpelijk citaat 3 (870801)
     
     ‘Houd je muil en schrijf!’
     
     
     Papenmuts overpeinzing (870808)
     
     Is er op deze entire aardbol EEN plek waar een individu
     als ik, zich eens EEN moment kan isoleren van de hem
     omringende jachtige samenleving, gedurende enkele
     etmalen, teneinde zich volledig en ongestoord te kunnen
     wijden aan het creëren van nog niet gecreëerde
     fantasieën?
       Ja, die is er. (*)@$$’&|*+£#!÷#=-><...
     
     *) Papendu ok dandimel ad vendrona. Ende mok ferdi - as
     Papenmuts, Breda!
     
     Peer.
     Moddegij is lustre. ‘t Is nou ‘t moment, begrijpte gij
     wel, daawe nog efkes kenne praote en zuupe, witte wel,
     ee, en daorom wou ‘k oe vraoge om saome nog es unne
     kriek aon te vatte, ee, witte wel, begrijpte wel?
     Waffinde d’r van? Ee?
     
     
     Van die momenten (871010)
     
     Goed. Daar zitten we dan weer. Sytze Backer zal nu weer
     eens gaan proberen, iets zinnigs uit zijn pen
     tevoorschijn te brengen, hetgeen hem de laatste tijd
     niet mede gevallen is. Luisterend naar UFO, drinkend
     wijn & trappist tegelijk, moet het niet zwaar vallen,
     om, amper vier weken na het Papenmuts-avontuur, iets op
     papier te zetten dat sens maakt. However, het is altijd
     nogal wat om die eerste letter voor mekaar te boksen.
     Die eerste letter, dat is een rotletter. Daarna valt
     het mee, gaat het soms bijna vanzelf. Het probleem is
     echter, dat ik uit P.s gedragingen (zit na te denken en
     schrijft af en toe wat) opmaken kan, dat hij het
     vliegwiel al draaiende heeft, terwijl ik de overgang
     van spierverwarmend zwetsengeschrijf naar zinnig proza
     nog niet heb weten te maken! Welaan dan, vooruit met de
     geit.
     
     
     Nijlpaard (871010)
     
     ‘Papa, ik wil voor mijn verjaardag een nijlpaard.’
       ‘Hm, een nijlpaard, zeg je?’
       ‘Ja papa, een nijlpaard. Mag dat?’
       ‘Nee.’
     
     
     Limpie (871010)
     
     Een roestige spijker uit Schagen Hoefde je niks te
     vragen
     Als je maar hard genoeg sloeg
     Kwam hij na wat gezwoeg
     Zelf wel een antwoord aandragen.
     
     
     Haiku (871010)
     
     Het stormt ontzettend
     Horen en zien vergaat je
     Binnen is het warm.
     
     
     Op het Beest (871010)
     
     Zes criminelen, door en door slecht
     Hadden een gemeen plan belegd
     Toen zegevierde het recht
     Want er kwam geen flikker van terecht.
     
     Na deze mislukte limerick graaf ik diep in de
     catacomben van mijn oloroonbrei, op zoek naar een
     geschikt thema voor een schrijving deze avond. Ik stuit
     op een partij knokkende verhalen die hiervoor wel in
     aanmerking komen. Deze bloedige vechtpartij eindigde in
     een overwinning van het volgende:
     
     
     Leeg (871129)
     
     Niks op de radio
     En niks op TV
     ‘t Is een mooie dag
     Maar wat doen we d’r mee...Lêstafel
Leestafel
Reading-table

Werom / Terug / Back