Verhalen van de nacht, intro
De nacht is donker, in het donker ziet men niets en wat men
niet ziet, gelooft men doorgaans niet.

De enkeling onder ons die het geduld kan opbrengen, zijn ogen
aan de duisternis te laten wennen, vangt een glimp op van wat
er in de nacht zoal beweegt.

Slechts aan hem geeft de nacht haar geheimen prijs.