Een Vreemde Vogel

Een Vreemde Vogel

Copyright © 1987 Sytze Backer

"Wie het kwaad nart, wordt erdoor verzwonden."