"Open Paap"

Van 24 t/m 28 mei 1990

Tegen alle verwachtingen in zou de Onder Honden sessie van 1988 niet de laatste Papenmuts sessie blijken te zijn. Staatsbosbeheer had de Scouting nog steeds geen alternatieve locatie ter beschikking gesteld, met als gevolg dat de Papenmuts nog steeds door de Scouting mocht worden gebruikt.

De Open Paap sessie zou de eerste sessie worden tijdens welke de "stam"gasten introducé(e)s mochten uitnodigen c.q. meenemen. Deze genodigden mochten op hun beurt weer één introducé(e) meenemen. Aanwezig waren Tim (die geen gasten had uitgenodigd), Antal (met als gast zijn vriendin Anneke, die haar vriendin Nanoushka -Nan- meenam), Jeanôt (kwam alleen), René (die Claudia uitnodigde; zij kwam samen met haar vriend Danny) en, last but not least, de op het laatste moment arriverende, zojuist uit Frankrijk terugkerende en nog onder invloed van rode wijn en karrevrachten knoflook verkerende Peter, die zijn vriendin Mariëlle meebracht.

Onder andere vanwege Peters late komst, maar ook door het grote aantal aanwezigen, werd door Sytze Backer tijdens deze sessie geen pen op papier gezet. Of het moest gaan om die enkele pennestreken die Peter in de laatste nacht van de sessie voortbracht en die nooit ene hond te lezen heeft gekregen en aan het bestaan waarvan dan ook door menigeen getwijfeld wordt. In bepaalde opzichten mag deze Paap hoe dan ook als bijzonder geslaagd worden gekwalificeerd. Open Papen blijven.

900807.2058

Ga naar